Prijava


Pozabljeno geslo?
Registracija

Spremljanje dozorevanja grozdja DOLENJSKA 2019 - 4.teden

[[http://party-bussacramento.com/?aap=Order-Bactrim-Ds-Online]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Viagra Online Using Paypal FDA Approved Drugs, Fast Delivery. | Discounts🔥 |. special reduced price. Clases De Actos Procesales Guatemala ,We collect what you are looking for here.. Check More » | Discounts🔥 |. No side effects ☀☀☀ follow ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Neurontin-Buy ☀☀☀. Special reduced price. Pfizer Viagra Home Delivery No side effects. Get Today! http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Levitra-Canada-Cheap&d81=28 making money online usa advertising start making money today goodfellas lasix for weight loss lasix tablets for weight loss nail brush follow link Diamox Viagra Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Online Kaufen Aus Deutschland Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events ; Viagra Abuse Medicine . Ahead of Online Phentermine Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Buy Propecia Forum of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Sale Prednisone And Alcohol Ahead of World Nizoral 1 Online | Best Buy🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! ☀☀☀ click ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work Podatki četrtega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2019 v zgornji tabeli kažejo, da se je trend dozorevanja grozdja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur spet nekoliko pospešil v primerjavi s prejšnjim tednom (glede na sladkor). Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 5,5°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin in pH vrednost pa je ostala na približno enaki ravni kot v preteklem tednu.
Zaradi poškodb po toči, visoke zračne vlage v povezavi z visokimi temperaturami ter prisotnosti insektov (predvsem mušice) se marsikje propadanje grozdja pospešeno nadaljuje, na kar mora biti pozoren vsak v svojem vinogradu.
Glede na podatke iz zgornje tabele in v odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter vremenske napovedi svetujemo, da se za vina normalnih trgatev svetuje trgatev sort kot so beli pinot, chardonnay, zeleni silvanec, zweigelt in sauvignon, odvisno od lege in zdravstvenega stanja pa tudi sorto kerner in kraljevina.
Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato opozarjamo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, predvsem zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani od bolezni, insektov ali fizioloških motenj.
Pri trgatvi in predelavi poškodovanega in nagnitega grozdja se od vinarja zahteva še posebno odgovornost. Visok nivo higiene, natančno odbiranje poškodovanega ali nagnitega grozdja, hitra predelava, nižje temperature pri predelavi in vrenju, uporaba žvepla, dobro pripravljenega kvasnega nastavka iz vitalnih kvasovk in hrane za kvasovke so dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri predelavi nagnitega in poškodovanega grozdja. V takih primerih svetujemo ostro razsluzenje moštov z dodatkom
tudi do 1,4 dl 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 l (70 mg SO2/l) mošta in ustreznih čistil. Primerna je kombinacija kalijevega kazeinata in želatine ali kombinacija bentonita, želatine ter kremenčevega čistila. Ob hujših primerih gnilobe je priporočljiv tudi dodatek aktivnega oglja. Naj ne bo še enkrat odveč opozorilo, da je aktiven kvasni nastavek v tem primeru, kakor tudi sicer, nepogrešljiv in nujen.
Zakonodajna zahteva za minimalni volumenski delež naravnega alkohola za deželno vino PGO je 8,1 % vol (62 °Oe), za kakovostno vino ZGP 8,5 % vol. (64,5 °Oe), vendar mora biti minimalni volumenski delež dejanskega alkohola tako pri deželnem vinu PGO, kakor tudi pri kakovostnem vinu ZGP 8,5 % vol.
Zaradi poškodb po toči in posledično propadanja grozdja je marsikdo primoran iti v trgatev, kljub nedoseganju želene tehnološke zrelosti grozdja. Na KGZS-Zavodu Novo mesto, kot pooblaščeni organizaciji za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Posavje, bomo izdali za sorte, ki ne bodo dosegale primerne tehnološke zrelosti, mnenje o obogatitvi mošta ali drozge. Na KGZS-Zavodu Novo mesto, kot pooblaščeni organizaciji za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi
Posavje, bomo izdali za sorte, ki ne bodo dosegale primerne tehnološke zrelosti, mnenje o obogatitvi mošta ali drozge. Popravek volumenskega deleža naravnega alkohola ne sme preseči 2 % vol. (tudi za vino cviček PTP). Pridelovalec, ki namerava obogatiti več kot 10.000 l pridelka, mora pridobiti individualno mnenje o obogatitvi pri pooblaščeni organizaciji za spremljanje dozorevanja grozdja na osnovi pisne vloge, v kateri navede doseženo sladkorno stopnjo grozdja ob trgatvi, količino mošta, ki jo namerava obogatiti in številko vpisa pridelovalca v Register pridelovalcev grozdja in vina. Pisna vloga se pošlje na naslov Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si
V primeru pridelave vina cviček PTP svetujemo trgatev sorte žametovka, ko bo ta dosega sladkorno stopnjo nad 68°Oe, kraljevine, kjer ta dosega sladkorno stopnjo nad 70°Oe in modre frankinje ter laškega rizlinga, kjer ti sorti dosegata nad 80°Oe. Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 % vol. dejanskega alkohola (v povprečju največ 74,5 °Oe sladkorja) in minimalno 6 g/L skupnih kislin.
V primeru, ko želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino ZGP, mora predhodno pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina, zlasti glede stopnje naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja. V tem primeru mora pridelovalec grozdja, namenjenega za predelavo v vrhunsko vino ZGP najmanj 8 dni pred trgatvijo opraviti predprijavo trgatve, dva dni pred trgatvijo pa tudi prijavo roka trgatve pri pooblaščeni organizaciji. Le-ta nato v dveh dneh po prijavi termina trgatve opravi pregled dozorelosti grozdja v vinogradu, kjer mora biti prisoten tudi pridelovalec ali njegov zastopnik. Omenjeni pregled v vinogradu delno plača pridelovalec v višini 20% stroškov pregleda (na kraju samem), 80 % stroškov pa je sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Grozdje, namenjeno pridelavi v vrhunsko vino, mora ob trgatvi dosegati najmanj 84°Oe, ob pregledu v vinogradu najmanj 80°Oe. Če grozdje v vinogradu, ob pregledu ne dosega 80°Oe, pridelovalec ne more zaprositi za ponovni pregled.
Na grozdju, ki je namenjeno za pridelavo vrhunskega vina posebne kakovosti mora biti prisotna žlahtna gniloba. Sladkorne stopnje tega grozdja v vinogradu pa morajo biti najmanj:
- pozna trgatev 91°Oe,
- izbor 102°Oe,
- jagodni izbor 127°Oe,
- ledeno vino 127°Oe v moštu in
- suhi jagodni izbor 154°Oe.

Avtor: Andrej Bajuk , KGZ Novo mesto


Povezave
SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA DOLENJSKA 2019 - 4.TEDEN

Prijavite se na novice

Se želite odjaviti?
Izdelava in trženje: Madison Systems 2011
O portalu
Kontakt
Pogoji uporabe | O piškotkih
Cenik oglaševanja
Vreme

Opozorilo

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja "piškotke".
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.